Voordelen van milieubeheer ISO 14001

Dit zijn de voordelen die bedrijven halen uit een milieumanagementsysteem

Milieumanagementsystemen (EMS) maken het mogelijk om milieuproblemen preventief aan te pakken en dure technologie├źn te vervangen of aan te vullen met productiege├»ntegreerde oplossingen door middel van planningsactiviteiten. Deze omvatten vooral recyclingsystemen, materiaalvervangingen en proceswijzigingen. Milieumanagement omvat de planning, controle, bewaking en verbetering van alle operationele maatregelen ter bescherming van het milieu, evenals een milieugericht beheer van de activiteiten en medewerkers.

De in heel Europa geldende EMAS-verordening en de wereldwijd erkende DIN EN ISO 14001 stellen bedrijven in staat om hun EMS volgens uniforme en controleerbare specificaties op te zetten en officieel te laten certificeren of valideren. Een kernelement van de twee milieubeheersystemen is de definitie van interne processen, verantwoordelijkheden en verantwoordelijkheden voor het verbeteren van de milieusituatie van de onderneming. Door te erkennen dat ons milieu ook een beperkte productiefactor is en niet vrij beschikbaar is naast arbeid en kapitaal, zijn milieubewuste bedrijven bereid om toekomstbestendige, milieuvriendelijke en kostenbesparende oplossingen voor hun activiteiten te implementeren.

In Duitsland zijn momenteel ongeveer 7000 bedrijven gecertificeerd volgens DIN ISO 14001 of gevalideerd volgens de EMAS-verordening. Deze twee UM-systemen zijn het meest erkend en worden daarom voornamelijk gebruikt. Om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in staat te stellen deel te nemen aan een milieumanagementsysteem, zijn er verschillende concepten die zeer sterk zijn afgestemd op de individuele behoeften van de onderneming.

Doelstellingen van een milieumanagementsysteem – Voordelen van een milieumanagementsysteem ISO 14001

Het doel van de twee relevante normen EMAS-verordening en DIN ISO 14001 is de milieubescherming in het bedrijf op een milieuvriendelijk niveau te houden en voortdurend te verhogen. Het EMS systematiseert de werkwijze, inclusief alle processen, om de economische en ecologische prestaties te verbeteren en om ecologisch bewustzijn te tonen. Milieumanagementsystemen bieden de mogelijkheid om medewerkers actiever bij hun organisatie te betrekken en beter gebruik te maken van hun “lokale kennis”. Op deze manier kunnen verbeteringsmogelijkheden worden benut die anders vaak verborgen zouden blijven. Voor het bedrijf biedt het milieumanagementsysteem ISO 14001 onder andere de volgende voordelen:

 • Vergroting van de rechtszekerheid van de organisatie en de ondernemer door te voldoen aan de wettelijke eisen en eisen.
 • Zorgen voor ondernemende due diligence.
 • Vermindering van verontreinigende stoffen en dus minder milieubelasting.
 • Vermindering van de risico’s van ongevallen en aansprakelijkheid.
 • Voorkomen van imagoverlies door structuren van verantwoordelijkheid en gedrag in geval van incidenten en noodsituaties.
 • Verhoogde concurrentiekracht, omdat veel klanten bij het plaatsen van een bestelling de voorkeur geven aan of vragen om een UM-systeem.
 • Het imago van de organisatie verbeteren door het publiek te informeren.
 • Verhoogde verzekering en kredietwaardigheid.
 • Verbetering van de motivatie van werknemers door een betere identificatie van werknemers.
 • Vergroting van het milieubewustzijn van de werknemers.
 • Kostenbesparing voor afval, materiaal, water, energie en materiaalstromen.