Een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 norm biedt tal van mogelijkheden om combinaties te maken met andere managementsystemen (zoals o.a. ISO 9001 voor kwaliteit, OHSAS 18001 voor arbo en veiligheid, HACCP voor voedselveiligheid). Ook kunt u een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 norm op een paar punten uitbreiden om ook te voldoen aan de Europese standaard EMAS. Voor elk van deze normen kunt u verder lezen wat die inhouden, waar de overeenkomsten zitten en waar de verschillen.

  • EMASISO 9001:
  • 2000OHSAS 1
  • 8001H
  • ACCP

EMAS
Als u kiest voor een milieumanagementsysteem en dit wilt laten certificeren, heeft u twee mogelijkheden: de ISO 14001 norm en/of de EMAS verordening. EMAS staat voor ‘Eco Management and Audit Scheme’, en is een initiatief van de Europese Gemeenschap.

EMAS stelt als extra vereiste ten opzichte van ISO 14001, dat een milieujaarverslag voor het publiek moet worden opgesteld. De EMAS verordening is overigens sinds eind 2001 niet alleen meer een mogelijkheid voor industriƫle bedrijven. Met de publicatie van EMAS II kunnen bijvoorbeeld ook dienstverlenende organisaties zich laten registreren.

Vooral voor organisaties die wettelijk verplicht zijn om een milieujaarverslag op te zetten en die beschikken over een ISO 14001 certificaat is de stap naar EMAS klein. In dat geval hoeft u het milieujaarverslag alleen nog te toetsen aan de eisen die de EMAS verordening daaraan stelt en zonodig uw milieujaarverslag overeenkomstig bijstellen. Hoewel EMAS veel op ISO14001 lijkt is deze op een aantal punten breder en dwingender dan ISO14001. Bij de keuze voor EMAS moet hier rekening mee gehouden worden.

Meer informatie over EMAS kunt u hier vinden.

ISO 9001:2000

De ISO 9001:2000 norm is wereldwijd geaccepteerd om aan te tonen dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan.

De nieuwe ISO 9001 norm is meer toegespitst op het continue verbeteren dan de oude norm (ISO 9001:1994). Hierdoor komt de norm sterker overheen met ISO 14001. De mogelijkheden om de systemen te integreren zijn op deze manier nog verder vergroot. Welke eisen bij beide normen gelijk zijn, is te zien in de kruistabel ISO9001:2000 en ISO 14001.

OHSAS 18001
De OHSAS 18001 norm (Occupational Health and Safety Management Systems – Specifications) maakt een einde aan de vele verschillende arbomanagementsystemen die in de loop der jaren zijn opgezet. Het Britse normalisatie-instituut BSI heeft in 1999 de eisen samengevoegd onder de naam OHSAS 18001. De OHSAS 18001 is een arbomanagementsysteem dat op eenvoudige wijze geĆÆntegreerd kan worden met de ISO 14001 en/of ISO 9001 norm. Het systeem volgt namelijk net als ISO 14001 en ISO 9001, de managementcirkel van Deming: plan-do-check-act. Bovendien is de OHSAS 18001 grotendeels afgeleid van de ISO14001. De OHSAS 18001 norm is interessant voor bedrijven die zich positief willen onderscheiden bij het werven van personeel, die een positief imago willen uitstralen en die ongevallen willen voorkomen. De kosten van schade door ernstige ongevallen en ziekteverzuim kunnen namelijk hoog oplopen. Welke overeenkomsten deze norm heeft met ISO 14001 is weergeven in de kruistabel ISO 14001 en OHSAS 18001.

HACCP

In de voedingsmiddelenbranche is de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) een verplicht managementsysteem met het oog op de voedselveiligheid in de keten. Het systeem identificeert en beheerst de risico’s die (mogelijk) ontstaan in het bereidingproces van voedingsmiddelen.Op deze wijze wordt de kwaliteit van het product gewaarborgd.Het is goed mogelijk om ISO 14001 te integreren in HACCP.

Een ISO 14001 of 9001 managementsysteem biedt een belangrijke basis om te voldoen aan de HACCP eisen. Als belangrijke aanvulling op procesbeheersing stelt HACCP eisen aan de risicoanalyse. Klik hier voor meer informatie over HACCP.