Wat is een milieumanagementsysteem en wat is ISO 14001?

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm.

De (tweede versie van deze) norm is in 2004 uitgebracht door de International Organization for Standardization (ISO) en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) vertaald. De volledige officiƫle norm is te bestellen bij NEN.

Naast de ISO 14001 norm bestaat er nog een aantal normen binnen de “ISO 14000-familie”. Al deze normen zijn aanvullend of ondersteunend op de ISO 14001 norm (o.a. over termen en definities, toelichting en voorbeelden, etc.) of behandelen specifieke milieuonderwerpen (b.v. milieulabeling en LCA-studies). Een volledig overzicht van alle normen uit de ISO 14000-groep kunt u vinden op de websites van ISO of NEN.

Normen uit de ISO 14000-serie en ISO 14001 worden in het dagelijks gebruik nogal eens door elkaar genoemd. Hebben we het over een milieumanagementsysteem dan staan de eisen waaraan zo’n managementsysteem moet voldoen formeel in ISO 14001. Dit is daarmee ook de enige norm van de groep waarmee een milieumanagementsysteem gecertificeerd kan worden.

Naast de tekst van ISO14001 is door de ‘Stichting Certificatie Coƶrdinatie Arbo- en Miliemanagementsystemen’ (SCCM) een document uitgebracht waarin o.a. een interpretatie te vinden is van de norm. Hiervan is in mei 2005 een nieuwe versie uitgebracht. Klik hier voor de belangrijkste wijzigingen.

Wij hebben een “vrije vertaling” van de ISO 14001 norm voor u uitgewerkt zodat u snel kennis kan maken met de inhoud daarvan. En verder kunt u aan de hand van een stappenplan zien hoe u een milieumanagementsysteem op kunt zetten dat voldoet aan deze norm.